Kto i na jakich zasadach dostanie kartę EKUZ? Potrzebne dokumenty

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje każdemu ubezpieczonemu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ale w zależności od sytuacji jej wydanie może wymagać dołączenia dodatkowych dokumentów. Różne mogą być również zasady jej obowiązywania.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dokumentem, który w czasie zagranicznego wyjazdu turystycznego poświadcza nasze prawo do korzystania z publicznej służby zdrowia na takich samych zasadach jak obywatele kraju, do którego się wybieramy. Jest wydawana za darmo przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dla kogo karta EKUZ?

Wniosek o wydanie karty EKUZ może złożyć każdy, kto opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, zgłoszony do Funduszu członek rodziny takiej osoby, a także osoba nieubezpieczona, ale również chroniona na mocy prawa (np. nieubezpieczone kobiety w ciąży). W przypadku ich wszystkich zakres ochrony będzie identyczny, ale zmienny może być okres ważności karty.

Wniosek do pobrania znajdziesz TUTAJ

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

  • emeryci – 5 lat;
  • pracownicy, rolnicy, przedsiębiorcy, renciści, studenci, a także członkowie rodzin osób z wymienionych grup – 6 miesięcy;
  • nieubezpieczone kobiety w ciąży i dzieci posiadające polskie obywatelstwo albo status uchodźcy – 6 miesięcy;
  • bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy, inni ubezpieczeni – 2 miesiące;
  • osoby, które na podstawie kryteriów dochodowych otrzymują wsparcie pomocy społecznej – 90 dni;
  • kobieta w okresie połogu, posiadająca obywatelstwo polskie i mieszkająca w Polsce – 42 dni.

Czy potrzebne są dodatkowe dokumenty?

Z racji wprowadzenia Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, znanej pod skrótem eWUŚ, nie ma konieczności dostarczania potwierdzenia opłacania składek ubezpieczeniowych.

Załącznik do wniosku o wydanie karty potrzebny jest właściwie w tylko jednym przypadku. Studenci i doktoranci, którzy zostali zgłoszeni jako członkowie rodziny osoby ubezpieczonej, muszą dołączyć kopię legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Karta EKUZ dla wyjeżdżających do pracy

Nieco inne zasady obowiązują tych, którzy za granicą zamierzają szukać zatrudnienia, jadą pracować albo wyjeżdżają w podróż służbową.

Wniosek do pobrania znajdziesz TUTAJ.

1. Jestem bezrobotny – jadę szukać pracy.

W takim przypadku należy wypełnić specjalny formularz, w którym trzeba zaznaczyć, że za granicę wyjeżdża się w poszukiwaniu zatrudnienia. Jeśli celem jest jeden z krajów Unii Europejskiej, do wniosku trzeba dołączyć wypełniony formularz U2, a jeśli wyjeżdżamy do Islandii, Szwajcarii, Norwegii czy Liechtensteinu – druk E303. Oba dokumenty są dostępne w wojewódzkich urzędach pracy. WAŻNE: Dotyczy bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy.

2. Znalazłem legalną pracę za granicą.

W takim przypadku o kartę EKUZ wnioskować mogą zatrudnieni, którzy mimo pracy za granicą podlegają polskiemu prawu, np. pracownicy delegowani. Ci zaś, którzy podejmują legalne zatrudnienie i pokrywają wszelkie standardowe należności – podatki, składki etc. – podlegają przepisom danego kraju. Wówczas przechodzą niejako pod opiekę danego kraju.

3. Jadę w delegację.

Taka osoba podlega ochronie w zakresie działania karty EKUZ, tyle że wniosek, który składa (ona lub jej pracodawca), musi mieć zaznaczoną odpowiednią opcję. Dołączony zostać musi również formularz A1.

Czytaj także

Narty dla ambitnychCzytaj...
Jak wybrać i zadbać o sprzęt narciarski?Czytaj...
Narciarskie gadżety sezonu 2017/2018Czytaj...
Narciarz na diecie, czyli co zjeść żeby mieć siłę na stoku!Czytaj...
Sprawdź także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami pod numerem +48 22 522 27 75
Ubezpieczenia zapewnia
Partner technologiczny: ASHURO