Kto i na jakich zasadach dostanie kartę EKUZ? Potrzebne dokumenty

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje każdemu ubezpieczonemu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ale w zależności od sytuacji jej wydanie może wymagać dołączenia dodatkowych dokumentów. Różne mogą być również zasady jej obowiązywania.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dokumentem, który w czasie zagranicznego wyjazdu turystycznego poświadcza nasze prawo do korzystania z publicznej służby zdrowia na takich samych zasadach jak obywatele kraju, do którego się wybieramy. Jest wydawana za darmo przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dla kogo karta EKUZ?

Wniosek o wydanie karty EKUZ może złożyć każdy, kto opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, zgłoszony do Funduszu członek rodziny takiej osoby, a także osoba nieubezpieczona, ale również chroniona na mocy prawa (np. nieubezpieczone kobiety w ciąży). W przypadku ich wszystkich zakres ochrony będzie identyczny, ale zmienny może być okres ważności karty.

Wniosek do pobrania znajdziesz TUTAJ

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

  • emeryci – 5 lat;
  • pracownicy, rolnicy, przedsiębiorcy, renciści, studenci, a także członkowie rodzin osób z wymienionych grup – 6 miesięcy;
  • nieubezpieczone kobiety w ciąży i dzieci posiadające polskie obywatelstwo albo status uchodźcy – 6 miesięcy;
  • bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy, inni ubezpieczeni – 2 miesiące;
  • osoby, które na podstawie kryteriów dochodowych otrzymują wsparcie pomocy społecznej – 90 dni;
  • kobieta w okresie połogu, posiadająca obywatelstwo polskie i mieszkająca w Polsce – 42 dni.

Czy potrzebne są dodatkowe dokumenty?

Z racji wprowadzenia Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, znanej pod skrótem eWUŚ, nie ma konieczności dostarczania potwierdzenia opłacania składek ubezpieczeniowych.

Załącznik do wniosku o wydanie karty potrzebny jest właściwie w tylko jednym przypadku. Studenci i doktoranci, którzy zostali zgłoszeni jako członkowie rodziny osoby ubezpieczonej, muszą dołączyć kopię legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Karta EKUZ dla wyjeżdżających do pracy

Nieco inne zasady obowiązują tych, którzy za granicą zamierzają szukać zatrudnienia, jadą pracować albo wyjeżdżają w podróż służbową.

Wniosek do pobrania znajdziesz TUTAJ.

1. Jestem bezrobotny – jadę szukać pracy.

W takim przypadku należy wypełnić specjalny formularz, w którym trzeba zaznaczyć, że za granicę wyjeżdża się w poszukiwaniu zatrudnienia. Jeśli celem jest jeden z krajów Unii Europejskiej, do wniosku trzeba dołączyć wypełniony formularz U2, a jeśli wyjeżdżamy do Islandii, Szwajcarii, Norwegii czy Liechtensteinu – druk E303. Oba dokumenty są dostępne w wojewódzkich urzędach pracy. WAŻNE: Dotyczy bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy.

2. Znalazłem legalną pracę za granicą.

W takim przypadku o kartę EKUZ wnioskować mogą zatrudnieni, którzy mimo pracy za granicą podlegają polskiemu prawu, np. pracownicy delegowani. Ci zaś, którzy podejmują legalne zatrudnienie i pokrywają wszelkie standardowe należności – podatki, składki etc. – podlegają przepisom danego kraju. Wówczas przechodzą niejako pod opiekę danego kraju.

3. Jadę w delegację.

Taka osoba podlega ochronie w zakresie działania karty EKUZ, tyle że wniosek, który składa (ona lub jej pracodawca), musi mieć zaznaczoną odpowiednią opcję. Dołączony zostać musi również formularz A1.

Czytaj także

Plażing i nie tylko. Jak wybrać ubezpieczenie turystyczne nad morze i jezioro?Czytaj...
W jakich sytuacjach pomoże Ci ubezpieczenie podróżne?Czytaj...
Jak wybrać ubezpieczenie na wyjazd za granicę?Czytaj...
Czy polisa z biura podróży wystarczy? Lepiej to sprawdzićCzytaj...
Sprawdź także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami pod numerem +48 22 522 27 75
Ubezpieczenia zapewnia
Partner technologiczny: ASHURO