Ubezpieczenie podróżne w ramach NFZ – skąd się bierze kartę EKUZ?

Karta EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, potwierdza nasze uprawnienia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie krajów Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Karta wydawana jest bezpłatnie i przysługuje każdemu, za kogo opłacane są składki zdrowotne. 

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Na początek należy wypełnić wniosek o wydanie karty. Odpowiedni druk najłatwiej jest znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia bądź jednego z jego oddziałów. WNIOSEK MOŻNA POBRAĆ TUTAJ.

W formularzu trzeba wpisać:

  • imię i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • numer PESEL,
  • numer telefonu/adres e-mail, jeśli wniosek składamy faxem albo drogą mailową.

Należy też określić, czy chodzi o osobę ubezpieczoną, członka jej rodziny, czy też osobę nieubezpieczoną, ale z prawem do świadczeń. CO TO ZNACZY? CZYTAJ TUTAJ.

Jak odebrać kartę EKUZ?

Ostatnie, ale bardzo istotne pytanie zawarte w formularzu, dotyczy sposobu odbioru karty. Można wybrać odbiór osobisty, ale można również wskazać do tego osobę upoważnioną. Ważne jest, by wówczas do druku załączyć wypełnione pełnomocnictwo. Upoważnia ono również do odbioru już wyrobionego dokumentu. FORMULARZ DO POBRANIA

Trzecia możliwość mówi o przesłaniu karty EKUZ pocztą na wskazany we wniosku adres.


Specjalne zastrzeżenie dotyczy uczniów, studentów i doktorantów, którzy wnioskują o wydanie karty EKUZ jako członkowie rodziny ubezpieczonego. Jeśli mają więcej niż 18 lat, do formularza muszą dołączyć kopię aktualnej legitymacji uczniowskiej bądź studenckiej.

Tak wypełniony formularz zanosimy (lub robi to nasz pełnomocnik) do oddziału NFZ lub jednej z jego delegatur. 

Jeśli wybieramy drogę mailową, zeskanowany wniosek wysyłamy mailem do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu. Druk EKUZ można też faksem bądź tradycyjną pocztą – wówczas adresatem może być oddział NFZ lub jedna z jego delegatur. Ci, którzy posiadają profil zaufany ePUAP, mogą skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Ile trwa wyrobienie karty EKUZ?

Jeśli do oddziału NFZ pójdziemy osobiście lub wyślemy tam pełnomocnika, kartę dostaniemy od ręki – pod warunkiem że będziemy mieli ze sobą komplet dokumentów. W przypadku wysłania wniosku pocztą, faksem czy mailem, karta powinna zostać wystawiona w ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym wniosek dotarł do urzędników Funduszu.

Gdzie wyrobić kartę EKUZ - lista delegatur NFZ?

Dolnośląskie  Podkarpackie
Kujawsko-Pomorskie Podlaskie
Lubelskie Pomorskie
Lubuskie Śląskie
Łódzkie Świętokrzyskie
Małopolskie Warmińsko-Mazurskie
Mazowieckie Wielkopolskie
Opolskie Zachodniopomorskie

Dowiedz się więcej o EKUZ

Karta EKUZ – gdzie działa, a gdzie nie? CZYTAJ

Do czego uprawnia karta EKUZ za granicą? CZYTAJ

Jakich wydatków karta EKUZ nie pokryje? CZYTAJ

Czytaj także

Narty dla ambitnychCzytaj...
Jak wybrać i zadbać o sprzęt narciarski?Czytaj...
Narciarskie gadżety sezonu 2017/2018Czytaj...
Narciarz na diecie, czyli co zjeść żeby mieć siłę na stoku!Czytaj...
Sprawdź także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami pod numerem +48 22 522 27 75
Ubezpieczenia zapewnia
Partner technologiczny: ASHURO