Krok 1

Wybór pakietu

Krok 2

Dane do polisy

Krok 3

Podgląd

Krok 4

Płatność

Zapoznaj się z OWU
Podróż pokaż benefity do 10 000 PLN
 • Główne korzyści
 • Gwarantowany zwrot 100% kosztów podróży
 • Możliwe przyczyny rezygnacji z biletu albo przerwania uczestnictwa w imprezie
  • nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, jego dziecka lub współmałżonka bez hospitalizacji
  • nieszczęśliwy wypadek skutkujący ograniczeniem samodzielności ruchowej Ubezpieczonego jego dziecka lub współmałżonka bez hospitalizacji
  • nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek skutkujące hospitalizacją członka rodziny Ubezpieczonego
  • komplikacje związane z ciążą, skutkujące hospitalizacją lub przedwczesnym porodem
  • śmierć Ubezpieczonego lub członka jego rodziny
  • zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania, bezwzględnie wymagającego obecności Ubezpieczonego
  • kradzież dokumentów niezbędnych w podróży
  • utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia stanowiącego własność Ubezpieczonego, w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju
  • wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przypadającej w czasie trwania wyjazdu

Schowaj szczegóły polisy

Wybrany produkt: -
Aby zobaczyć koszt polisy
wypełnij wymagane pola.

Ubezpieczenie nie pokrywa kosztów leczenia choroby zdiagnozowanej ani następstw nieszczęśliwego wypadku który wystąpił przed okresem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Rozumiem
Sprawdź także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami pod numerem +48 22 522 27 75
Sprawdź także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami pod numerem +48 22 522 27 75
Ubezpieczenia zapewnia
technologia: ASHURO wdrożenie: Interactivo Software House