Krok 1

Wybór pakietu

Krok 2

Dane do polisy

Krok 3

Podgląd

Krok 4

Płatność

Zapoznaj się z OWU
Podróż pokaż benefity do 10 000 PLN
 • Główne korzyści
 • Gwarantowany zwrot 100% kosztów podróży
 • Możliwe przyczyny rezygnacji z biletu albo przerwania uczestnictwa w imprezie
  • nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, jego dziecka lub współmałżonka bez hospitalizacji
  • nieszczęśliwy wypadek skutkujący ograniczeniem samodzielności ruchowej Ubezpieczonego jego dziecka lub współmałżonka bez hospitalizacji
  • nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek skutkujące hospitalizacją członka rodziny Ubezpieczonego
  • komplikacje związane z ciążą, skutkujące hospitalizacją lub przedwczesnym porodem
  • śmierć Ubezpieczonego lub członka jego rodziny
  • zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania, bezwzględnie wymagającego obecności Ubezpieczonego
  • kradzież dokumentów niezbędnych w podróży
  • utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia stanowiącego własność Ubezpieczonego, w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju
  • wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przypadającej w czasie trwania wyjazdu

Schowaj szczegóły polisy

Wybrany produkt: -
Aby zobaczyć koszt polisy
wypełnij wymagane pola.
Sprawdź także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami pod numerem +48 22 522 27 75
Sprawdź także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami pod numerem +48 22 522 27 75
Ubezpieczenia zapewnia
technologia: ASHURO wdrożenie: Interactivo Software House