Karta EKUZ czy ubezpieczenie turystyczne? Co zabrać ze sobą w podróż?

Czy karta EKUZ to wystarczająca gwarancja darmowej opieki medycznej w nagłych przypadkach w czasie podróży za granicą? A może warto dokupić dodatkową polisę? Porównujemy zakres ochrony, jaki oferują oba ubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje?

Karta EKUZ obowiązuje wyłącznie na terenie 27 krajów Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Ubezpieczenie podróżne może działać na całym świecie. Zazwyczaj kraje dzielone są na dwie podstawowe strefy. Strefa A to państwa europejskie, w tym wszystkie kraje w Basenie Morza Śródziemnego oraz Wyspy Kanaryjskie. Strefa B zaś to reszta świata, zatem i USA, i kraje afrykańskie.

Jak długo obowiązuje?

Karta EKUZ standardowo wydawana jest na 6 miesięcy. Jest jednak kilka wyjątków. I tak: emeryci mogą otrzymać kartę ważną nawet przez kolejne 5 lat. W przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy karta będzie ważna maksymalnie 2 miesiące.

Ubezpieczenie w podróży obowiązuje w okresie, który jest określony w polisie. Nie może on być dłuższy niż 365 dni.

Dla kogo?

Karta EKUZ może zostać wydana na wniosek osoby ubezpieczonej w Narodowym Funduszu Zdrowia, dla tej osoby oraz członka jego rodziny, a także osoby nieubezpieczonej z prawem do świadczeń, czyli m.in. nieubezpieczone dzieci posiadające polskie obywatelstwo, a także nieposiadające ubezpieczenia kobiety w ciąży lub w okresie połogu – tu warunkiem jest polskie obywatelstwo i zamieszkiwanie w Polsce.

Ubezpieczenie podróżne może wykupić każdy. Zastrzeżenie dotyczy osób powyżej 65 roku życia oraz osób chorujących przewlekle, w przypadku których koniecznie jest opłacenie dodatkowej składki.

Co obejmuje?

Karta EKUZ obejmuje wyłącznie niezbędną pomoc medyczną w nagłych przypadkach, by chory nie był zmuszony przerywać pobytu za granicą i wracać do kraju, żeby tam szukać pomocy lekarskiej. Nie ma tu mowy np. o transporcie medycznym.

Ubezpieczenie turystyczne ma znacznie szerszy zakres. Są w nim zarówno: koszty wizyt i konsultacji lekarskich (w tym stomatologicznej w przypadku ostrego bólu czy zapalenia, a także związanej z ciążą i porodem), pobytu w szpitalu, transportu medycznego, jak również transportu zwłok. Pakiety PODRÓŻE Medium, PODRÓŻE Optimum oraz PODRÓŻE VIP pokrywają również koszt poszukiwań i akcji ratowniczej na morzu lub w górach (do sumy 6 tys. euro).

Warianty te zawierają również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz ubezpieczenie bagażu, zaś PODRÓŻE Optimum i VIP to również ochrona w ramach odpowiedzialności cywilnej. Co ważne, wszystkie koszty, o których mowa powyżej, pokrywane są do sumy ubezpieczenia albo do kwoty, która została z góry określona.

Czy obejmuje transport do Polski?

Karta EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów przewozu chorego do Polski. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy koszt przewozu do Polski i dalszego w niej leczenia jest niższy niż koszt pobytu w szpitalu za granicą. Wówczas decyzję o refundacji może wydać prezes NFZ bądź oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Ubezpieczenie turystyczne pokrywa koszt transportu chorego do Polski do sumy zależnej od wykupionego pakietu. I tak: w przypadku PODRÓŻE Standard jest to kwota 20 tys. euro, PODRÓŻE Medium – 40 tys. euro, PODRÓŻE Optimum – 80 tys. euro a PODÓŻE VIP aż 200 tys. euro. Jeśli transport okaże się droższy, ubezpieczony różnicę pokrywa z własnej kieszeni.

A jeśli zapomnimy?

Karta EKUZ ułatwia starania o opiekę medyczną na terenie wymienionych wyżej 31 krajów. Jej okazanie powinno wystarczyć, byśmy byli traktowani tak samo jak obywatele danego kraju i cieszyli się ich przywilejami w publicznym systemie opieki zdrowotnej. Jeśli jednak zdarzy nam się zapomnieć o wyrobieniu karty, a np. trafimy do szpitala, mamy dwa wyjścia. Albo z własnej kieszeni możemy pokryć koszty leczenia, wziąć rachunek i już w Polsce udać się do NFZ z wnioskiem o zwrot kosztów. Albo będąc jeszcze w miejscu podróży, wypełnić wniosek o wydanie tymczasowego certyfikatu, który zastąpi kartę EKUZ. Można go wysłać mailem, faksem lub przekazać pełnomocnictwo osobie w Polsce, która złoży go bezpośrednio w oddziale NFZ.

Ubezpieczenie podróżne można wykupić również w trakcie trwania podróży. Jednak ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się najwcześniej po upływie 48 godzin, licząc od dnia następnego po zawarciu umowy.

O okresie karencji przeczytaj więcej TUTAJ.

Jak wyrobić kartę EKUZ? Czytaj więcej.

Jakie ubezpieczenie na podróż? Dobieramy na wymiar.

Czytaj także

Narty dla ambitnychCzytaj...
Jak wybrać i zadbać o sprzęt narciarski?Czytaj...
Narciarskie gadżety sezonu 2017/2018Czytaj...
Narciarz na diecie, czyli co zjeść żeby mieć siłę na stoku!Czytaj...
Sprawdź także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami pod numerem +48 22 522 27 75
Ubezpieczenia zapewnia
Partner technologiczny: ASHURO