Polityka Prywatności

Wszystkie dane osobowe przekazane za pośrednictwem strony internetowej www.elvia.pl będą przetwarzane przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce, AWP Polska Sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące z wymienionymi spółkami, w celu wykonywania działalności, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Dane osobowe podane przez użytkownika portalu będą przetwarzane w celu zawierania i realizacji umów ubezpieczenia oraz marketingu usług administratora danych. Użytkownikowi portalu przysługuje prawo dostępu i poprawiania treści danych osobowych, jak również prawo do żądania ich usunięcia. Wskazane żądanie należy zgłosić pod adresem e-mail sekretariat@mondial-assistance.pl

W trakcie procesu zakupu polisy zbierane są takie dane jak: imię i nazwisko osoby ubezpieczającej oraz osób ubezpieczonych, adres zamieszkania, daty urodzenia osób ubezpieczonych, numer rejestracyjny samochodu, numer VIN, marka i model samochodu, dane karty płatniczej, itp. Informacje gromadzone przy pomocy formularza sprzedaży ubezpieczenia turystycznego, ubezpieczenia assistance, czy też innych ubezpieczeń oferowanych na www.elvia.pl, są niezbędne, aby nabyć jakąkolwiek usługę drogą internetową.

Dane osobowe dokonujących transakcji za pomocą kart płatniczych wykorzystywane są wyłącznie w procesie przetwarzania transakcji. Dane te przekazywane będą do międzynarodowych organizacji płatniczych Visa, MasterCard oraz wydawców kart. Dane osobowe dokonujących transakcji za pomocą przelewów bankowych wykorzystywane są wyłącznie w procesie przetwarzania transakcji. Dane o dokonujących przelewów bankowych przekazywane będą do akceptantów płatności.

Decydując się na płatność za pomocą przelewu bankowego zostaniesz przekierowana/y na bezpieczne, chronione przy pomocy SSL 128 bit, strony bankowe, celem dokonania przelewu. Operator płatności - eCard S.A. nie posiada dostępu do danych innych niż niezbędne z tytułu rejestracji płatności.

Informacje i dane zawarte w portalu nie stanowią propozycji lub oferty jakichkolwiek usług w rozumieniu kodeksu cywilnego, z wyłączeniem propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub propozycji dotyczącej możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce oraz AWP Polska Sp. z o.o. nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości w przedstawionych danych i informacjach. AWP P&C S.A. Oddział w Polsce oraz AWP Polska Sp. z o.o. nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji. Ryzyko z tytułu użytkowania portalu ponosi wyłącznie jego użytkownik.

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce oraz AWP Polska Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, nie stanowiących własności AWP P&C S.A. Oddział w Polsce oraz AWP Polska Sp. z o.o. nie ponoszą, do których linki zostały zamieszczone w portalu.

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce oraz AWP Polska Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do zmiany oraz poprawiania informacji zawartych w portalu, jak również informuje, iż wszelkie zmiany wiadomości umieszczonych w portalu mogą być podawane z opóźnieniem. Za skutki wynikające z opóźnienia w umieszczeniu aktualizacji wiadomości w portalu, AWP P&C S.A. Oddział w Polsce oraz AWP Polska Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności.

Użytkownik portalu przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Zastrzeżenie to nie dotyczy procesu zawierania umowy ubezpieczenia przez użytkownika portalu drogą elektroniczną.

Polityka plików cookies (tzw. ciasteczek)

Serwis www.elvia.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu AWP P&C S.A. Oddział w Polsce z siedzibą pod adresem 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 50b.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Serwis www.elvia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu:

 • dostosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies: 

 • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Zmiana ustawień plików cookies

Ustawienia plików cookies może zmienić np. na poziomie przeglądarki internetowej. W najpopularniejszych przeglądarkach jest możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwoli na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez naszą witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych użytkownika witryn;
 • określenia ustawień dla różnych typów plików "cookie", na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Sprawdź także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami pod numerem +48 22 522 27 75
Sprawdź także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami pod numerem +48 22 522 27 75
Ubezpieczenia zapewnia
technologia: ASHURO wdrożenie: Interactivo Software House