Krok 1

Wybór pakietu

Krok 2

Dane do polisy

Krok 3

Podgląd

Krok 4

Płatność

Zapoznaj się z OWU

Koszty Leczenia i Assistance pokaż benefity 200 000 €80 000 €40 000 €20 000 €
 • Główne korzyści
 • Hospitalizacja
  Transport medyczny
  Wizyta medyczna
  Repatriacja (transport medyczny do kraju)
  Zwrot za leki
  do kwoty
  20 000 €
  do kwoty
  40 000 €
  do kwoty
  80 000 €
  do kwoty
  200 000 €
 • Pozostałe korzyści
 • Poszukiwanie i ratownictwo w górach i na morzunie3 000 €6 000 €6 000 €
 • Kontynuację zaplanowanej podróży Ubezpieczonegonienietaktak
 • Wizyta osoby bliskiej (transport i pobyt członka rodziny wezwanego do Ubezpieczonego lub innej osoby wskazanej przez Ubezpieczonego)nienie100 € / dzień do 7 dni100 € / dzień do 7 dni
 • Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemunienie100 € / dzień do 7 dni100 € / dzień do 7 dni
 • Transport niepełnoletnich dzieci Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów ich pobytunienie100 € / dzień do 7 dni150 € / dzień do 7 dni
 • Transport osób towarzyszących w podróży w razie śmierci Ubezpieczonegonieniew ramach80 000 €w ramach200 000 €
 • Wypłata w poczet kaucjinie1 500 €2 500 €2 500 €
 • Pomoc finansowa (pożyczka w razie utraty środków płatniczych/dokumentów)150 €250 €250 €250 €
 • Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłychnie 48h48h48h
 • Pomoc prawnanienie2 500 €2 500 €
 • Przekazywanie pilnych informacjitaktaktaktak
 • Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonegotaktaktaktak
 • Pomoc w przypadku konieczności przedłużenia podróży Ubezpieczonegotaktak100 € / dzień do 3 dni100 € / dzień do 3 dni
 • Ograniczenia
 • Wizyta medyczna w związku z ciążą150 €150 €150 €150 €
 • Wizyta stomatologiczna100 €100 €250 €250 €
 • Zakup trumny przewozowej na potrzeby repatriacji zwłok1 000 €1 000 €1 000 €1 000 €
Bagaż i sprzęt sportowy pokaż benefity 3 500 €1 000 €300 €150 €
 • Główne korzyści
 • Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego150 €300 €1 000 €3 500 €
 • Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia sprzętu sportowegonienie1 000 €3 500 €
 • Opóźnienia bagażu podróżnegonienie300 €300 €
 • Ograniczenia
 • Przy opóźnieniu bagażu przekraczającymnienie6h6h
Ubezpieczenie NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) pokaż benefity 15 000 €5 000 €2 500 €nie
 • Główne korzyści
 • Odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiuniedo 2 500 €do 5 000 €do 15 000 €
 • Odszkodowanie za śmierć ubezpieczonegonie2 500 €5 000 €15 000 €
Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialność cywilna) pokaż benefity 75 000 €50 000 €nienie
 • Główne korzyści
 • Za szkody na osobie pokrzywdzonemu wypłacimynieniedo 50 000 €do 75 000 €
 • Za szkody na rzeczach pokrzywdzonemu wypłacimynieniedo 5 000 €do 7 500 €
 • Ograniczenia
 • Aby uruchomić to ubezpieczenie wartość wyrządzonej szkody musi przekroczyćnienie200 €200 €
Infolinia podróżna taktaktaktak

Schowaj szczegóły polisy

Wybrany produkt: -
Wybrany wariant:
Okres ubezpieczenia 1 dzień
Aby zobaczyć koszt polisy
wypełnij wymagane pola.
Sprawdź także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami pod numerem +48 22 522 27 75
Sprawdź także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami pod numerem +48 22 522 27 75
Ubezpieczenia zapewnia
technologia: ASHURO wdrożenie: Interactivo Software House