Krok 1

Wybór pakietu

Krok 2

Dane do polisy

Krok 3

Podgląd

Krok 4

Płatność

Wspomóż
Kubę
Chcę przekazać 10 zł

Zapoznaj się z OWU

Naszym zdaniem ten wariant odpowiada Twoim potrzebom.

Koszty Leczenia i Assistance pokaż benefity 50 000 €20 000 €
 • Główne korzyści
 • Hospitalizacja
  Transport medyczny
  Wizyta medyczna
  Repatriacja (transport medyczny do kraju)
  Zwrot za leki
  do kwoty
  20 000 €
  do kwoty
  50 000 €
 • Pozostałe korzyści
 • Poszukiwanie i ratownictwo w górach i na morzu6 000 €6 000 €
 • Kontynuację zaplanowanej podróży Ubezpieczonegotaktak
 • Wizyta osoby bliskiej (transport i pobyt członka rodziny wezwanego do Ubezpieczonego lub innej osoby wskazanej przez Ubezpieczonego)100 € / dzień do 7 dni100 € / dzień do 7 dni
 • Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu100 € / dzień do 7 dni100 € / dzień do 7 dni
 • Transport niepełnoletnich dzieci Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów ich pobytu150 € / dzień do 7 dni150 € / dzień do 7 dni
 • Transport osób towarzyszących w podróży w razie śmierci Ubezpieczonego w ramach 20 000 € w ramach 50 000 €
 • Wypłata w poczet kaucji2 500 €2 500 €
 • Pomoc finansowa (pożyczka w razie utraty środków płatniczych/dokumentów)250 €250 €
 • Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych48h48h
 • Pomoc prawna2 500 €2 500 €
 • Przekazywanie pilnych informacjitaktak
 • Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonegotaktak
 • Pomoc w przypadku konieczności przedłużenia podróży Ubezpieczonego100 € / dzień do 3 dni100 € / dzień do 3 dni
 • Zastępstwo w podróży służbowejtaktak
 • Ograniczenia
 • Wizyta medyczna w związku z ciążą 150 €150 €
 • Wizyta stomatologiczna250 €250 €
 • Zakup trumny przewozowej na potrzeby repatriacji zwłok1 000 €1 000 €
Bagaż i sprzęt sportowy pokaż benefity 500 €300 €
 • Główne korzyści
 • Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego300 €500 €
 • Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia sprzętu sportowegonienie
 • Opóźnienia bagażu podróżnego150 €150 €
 • Ograniczenia
 • Przy opóźnieniu bagażu przekraczającym6h6h
Ubezpieczenie NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) pokaż benefity 10 000 €5 000 €
 • Główne korzyści
 • Odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiudo 5 000 €do 10 000 €
 • Odszkodowanie za śmierć ubezpieczonego5 000 €10 000 €
Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialność cywilna) pokaż benefity 50 000 € 25 000 €
 • Główne korzyści
 • Za szkody na osobie pokrzywdzonemu wypłacimy25 000 €50 000 €
 • Za szkody na rzeczach pokrzywdzonemu wypłacimy2 500 €5 000 €
 • Ograniczenia
 • Aby uruchomić to ubezpieczenie wartość wyrządzonej szkody musi przekroczyć200 €200 €
Infolinia podróżna taktak

Schowaj szczegóły polisy

Wybrany produkt: -
Wybrany wariant:
Okres ubezpieczenia 1 dzień
Aby zobaczyć koszt polisy
wypełnij wymagane pola.

Ubezpieczenie nie pokrywa kosztów leczenia choroby zdiagnozowanej ani następstw nieszczęśliwego wypadku który wystąpił przed okresem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Rozumiem
Sprawdź także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami pod numerem +48 22 522 27 75
Ubezpieczenia zapewnia
carefully crafted by Interactivo Software House