Reklamacje

Reklamację związaną z umową ubezpieczenia, można złożyć:

  • pisemnie na adres: AWP P&C S.A. Oddział w Polsce, ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa,
  • elektronicznie na adres: reklamacje@mondial-assistance.pl,
  • telefonicznie na numer telefonu: 22 522 26 40 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00),
  • osobiście do protokołu w siedzibie Ubezpieczyciela.

Schemat obsługi reklamacji:

Informacje dotyczące pozasądowego rozsztrzygania sporów konsumenckich dla AWP P&C S.A. Oddział w Polsce:

Rzecznik Finansowy jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiazywaniu sporów konsumenckich.

Więcej informacji na: www.rf.gov.pl

Informacje dotyczące pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dla AWP Polska Sp. z o.o.:

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiazywaniu sporów konsumenckich.

Więcej informacji na www.wiih.org.pl

W przypadku sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych pomiędzy AWP P&C S.A. Oddział w Polsce a konsumentami, istnieje możliwość wykorzystania internetowego systemu rozstrzygania sporów - platformy ODR. W tym celu konsument powinien wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Sprawdź także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami pod numerem +48 22 522 27 75
Ubezpieczenia zapewnia
carefully crafted by Interactivo Software House