Fundacja "SPRZYMIERZENI z GROM"

Jednym z podopiecznych Fundacji ,,SPRZYMIERZENI z GROM’’ jest 12-letni Jakub Pawłowski. Chłopiec jest synem zmarłego żołnierza jednostki GROM. Od 2. roku życia Kuba porusza się przy pomocy protezy. W wieku 7 miesięcy, w wyniku komplikacji po operacji na otwartym sercu, chłopiec przeszedł amputację nogi. Kuba ciągle rośnie, a to wiąże się z potrzebą stałej i systematycznej rehabilitacji. Chłopiec jest pod opieką poradni specjalistycznych, w tym kardiologicznej, ortopedycznej, okulistycznej i neurologicznej. Obecnie największym wyzwaniem, przed którym stoją opiekunowie Kuby, jest częsta zmiana protez lub ich części wpływających na prawidłowy rozwój i naukę chodzenia, co wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi.

Fundacja ,,SPRZYMIERZENI z GROM’’ istnieje od 1 grudnia 2010 roku. Jest niezależną, apolityczną organizacją non-profit. Swoją działalność kieruje do funkcjonariuszy mundurowych poszkodowanych podczas pełnienia służby w kraju lub za granicą oraz członków ich najbliższych rodzin, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Zakres pomocy Fundacji obejmuje m.in. wsparcie medyczne, psychologiczne, prawne, socjalne, organizację opieki zdrowotnej, edukację dla bezpieczeństwa i zdrowia obywateli, pomoc w wyrównaniu szans na rynku pracy. Szczególną opieką Fundacja chciałaby otoczyć dzieci funkcjonariuszy, zwłaszcza dzieci polskich żołnierzy, którzy utracili życie lub zdrowie podczas służby.

Jak możesz pomóc Kubie?

  • Wybierz interesujący Ciebie produkt ubezpieczeniowy.
  • Przy wypełnianiu parametrów ubezpieczenia, zaznacz opcję "Chcę przekazać 10 zł".
  • Twoja darowizna zostanie przekazana fundacji "SPRZYMIERZENI Z GROM", której podopiecznym jest Kuba.
Sprawdź także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami pod numerem +48 22 522 27 75
Ubezpieczenia zapewnia
carefully crafted by Interactivo Software House